Dimitrijevic Dejan

Profil predavača

namespace Dimitrijevic {

public static class Dejan {

public static void About(){
  WebBrowser.Navigate("http://github.com/dimitrijevic");
}

}

}

Programer stalno zaposlen pri Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, sa opsežnim iskustvom u održavanju i organizaciji programerskih kurseva/prezentacija/vežbi/meetup-a poput #XamDevs, govori tečno engleski i C#, obično preferira C#, nešto nemački/rumunski/poljski/japanski/kineski, break; 

Trenutno na akademskom radu van zemlje, poducava kola da voze, mašine da diagnostifikuju, machine learning, FTW...

And at last, but by no mean least, also presenting wilk be Milan Keravica who has over 3 years experience in development of mobile applications. He’s now working at Execom, Novi Sad. He is experienced with Xamarin and Xamarin.Forms, as well as native Android platform. Milan is constantly following the development of Xamarin framework and he’s very excited about its future.

Faculty of Technical Sciences Novi Sad, Technical University of Cluj, Execom

Predavanja

Vidi detaljno

Xamarin Binding Libraries...the Bad and the Ugly...ways for native libraries to do your bidding