Windows 8 i Windows Phone Apps

Tarabica je dobila svoje Windows 8 i Windows Phone aplikacije

Windows 8.1 Application

Preuzmi

Preuzite Windows 8.1 aplikaciju za Tarabica # IT Conference Belgrade

Preuzmi
s

Windows Phone Application

Preuzmi

Preuzite Windows Phone aplikaciju za Tarabica # IT Conference Belgrade

Preuzmi