Implementing office food ordering bot using Microsoft Bot Framework

Lazić Marko

Ostali podaci

Desktop Languages, Frameworks, Developer Tools, Game Develpment, UX, IoT, Azure PaaS
300
Na našem
09:30 - 10:30
015

Opis predavanja

Konverzacioni botovi postaju sve učestaliji način komunikacije korisnika sa softverskim sistemima. Microsoft Bot Framework nam omogućava da kreiramo botove koji se vrte na Azure platformi i koji se lako integrišu sa konveracionim aplikacijama kao što su Skype ili Facebook Messanger. Na ovoj sesiji ćemo videti mogućnosti Bot Framework-a na primeru bot aplikacije za poručivanje hrane koja se svakodnevno koristi u Merit Solutions-u.

Marko Lazić radi kao softverski inženjer u kompaniji Merit Solutions. Primarno je fokusiran na razvoj web i cross-platform mobilnih aplikacija korišćenjem najnovijih tehnologija. Voli čiste i efikasne softverske arhitekture i svakodnevno koristi agile metodologije i continuous delivery procese. Poslednjih 5 godina aktivno radi na .NET platformi. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. 

Merit Solutions

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.