LoRaWAN - Integracija TheThingsNetwork i Azure

Roncevic Zoran

Ostali podaci

Desktop Languages, Frameworks, Developer Tools, Game Develpment, UX, IoT, Azure PaaS
300
Na našem
15:15 - 16:15
046

Opis predavanja

LoRaWAN je jedna od najrasprostranjenjih tehnologija koja se primenjuje u realizaciji projekata u oblasti pametnih gradova. Među mnogobrojnim provajderima, The Things Network (TTN) se izdvojio kao najčešći izbor u open-source zajednici. Cilj ovog predavanja je da se demnostrira funkacionalnost TTN platforme od senzora do Azure. Predavanje će biti kombinacija teorijskog dela (šta je LoRaWAN, primena...) i konkretna realizacija jednog protipa kompletnog rešenja koje se sastoji od integracije TTN aplikativnog servera i raznih Azure servisa (IoT Hub, Cosmos DB, Azure Functions)

Pokretač mejkerske zajednice u Novom Sadu i zaljubljenik u sve što ima u svom imenu Internet of Things. Pored mnogobrojnih radionica organizovnih u okvriu Udruženja "Mejker" Novi Sad, predavač i na Microsoft Sinergija 2016 i 2017

Udruženje "Mejker" Novi Sad

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.