Azure Virtual Network - spoj između IaaS i PaaS sveta

Božović Srđan

Ostali podaci

Windows Server, Networks, Cloud Platform and Modern Datacenter
300
Na našem
10:45 - 11:45
016

Opis predavanja

Kompanije koje su se do pre neku godinu postavljale pitanje da li da prebace IT infrastrukturu u cloud danas se pitaju na koji način to najbolje da učine.
 
Najzastupljeniji pristup migraciji rešenja u cloud je Lift & Shift pristup gde se virtualne mašine iz računskih centara podižu na Azure IaaS servise. Korišćenje ovog modela u popriličnoj meri je uslovljeno korišćenjem brojnih legacy aplikacija i sistema koje na drugi način nije ni moguće migrirati u cloud. 
 
Sa druge strane postaju sve jasniji ekonomski benefiti korišćenja platforsmkih servisa poput Azure Web Apps ili Azure SQL DB i izražena potreba da se oni integrišu na siguran način sa servisima hostovanim po IaaS modelu ili u računskom centru korisnika.
 
Odgovor Microsofta na ovu potrebu je kreiranje rešenja poput Service Endpoints kao i "ubacivanje" servisa za web aplikacije i sql baze u korisnikovu virtualnu mrežu kroz Application Service Environments i Azure SQL DB Managed Instance servise.
 
Tema ovog predavanja biće upravo rešenja i izazovi za povezivanje IaaS i PaaS sveta kroz Azure Virtual Network.

Srđan Božović radi u Microsoftovom razvojnom centru u Srbiji (MDCS) kao Program Manager u okviru Database Systems grupe. Profesionalno se bavi programiranjem skoro 20 godina. Trenutno je fokusiran na Azure networking infrastrukturu. U aprilu 2009-te godine, dobio je prestižno MVP priznanje za C#.

Microsoft

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.