Azure Information Protection - pouzdana zaštita na svakom mestu

Dizdarević Goran

Ostali podaci

SharePoint, Office 365 & Enterprise Social
300
Na našem
12:00 - 13:00
018

Opis predavanja

Tehnologije za zaštitu podataka koje su ranije korištene uglavnom su bile ovisne o lokaciji na kojoj se podaci nalaze. Samim tim, mobilnost podataka je rezultirala slabom ili nikakvom sigurnosnom efikasnošću. Tehnologija Azure Information Protection, bazirana na rights management-u donosi novi pristup - zaštita na svakom mestu, na svakoj platformi i na svakom uređaju, uz mogućnost stalnog nadzora nad podacima. Ovo predavanje bavi se primenom i konfiguracijom AIP tehnologije u praksi.

Goran Dizdarević zaposlen je u Logosoft d.o.o. Sarajevo kao sistem integrator, posebno specijaliziran za Microsoft platforme. Ima više od 12 godina iskustva u radu sa server platformama u različitim okruženjima. Posljednjih nekoliko godina intenzivno se bavi poslovnim cloud platformama kakav je Office365, te prateći servisi.

Logosoft d.o.o. Sarajevo

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.