AquaBot: Pull System studija

Pavlovic Dimitrije

Ostali podaci

Desktop Languages, Frameworks, Developer Tools, Game Develpment, UX, IoT, Azure PaaS
100
Na našem
12:00 - 13:00
004

Opis predavanja

AquaBot je kompleksan sistem za pravovremeno naručivanje optimalne količine vode u kancelariji. Ideja za razvoj sistema je potekla iz nedostatka prostora za čuvanje rezervnih balona sa vodom i frustracijom kolega kada voda nestane.

Na predavanju ćemo prezentovati delove koje čine AquaBot sistem i objasniti kako Microsoft Azure platforma u sprezi sa IoT omogućava timovima da na relativno jednostavan i zanimljiv način razviju ovakav sistem.

Dimitrije Pavlović se bavi razvojem web i mobilnih aplikacija. Razvoj je baziran uglavnom na Microsoft tehnologijama. Kao zaposlen u firmi Merit Solutions, već tri godine uspešno koristi najmodernije tehnologije.

Merit solutions

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.